[A.conic] DONGYUN

DIRECTOR profile
A.conic model KANG DONGYUN